Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace
Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace

Nejbližší plánované akce

24.1.2018 Dopoledne – divadlo Lidové sady

15.2.2018 Dopoledne – výlet vlakem Střevlík – děti přiveďte do 7.30

19.2.2018 Dopoledne – Naivní divadlo – děti  přiveďte do 7.40

22.2.2018 Odpoledne od 15.30 – Maškarní s rodiči