Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace
Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace

Sleva na dani 2017

Rodiče, kteří mají zájem uplatnit slevu na dani za dítě docházející do naší mateřské školy v roce 2017, obrátí se prostřednictvím emailu na sekretariát školy

Email: smekalova.zaneta@ssams.cz

Nutné nahlásit jméno dítěte, rodné číslo dítěte, jméno rodiče uplatňujícího slevu.