Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace
Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace

Nejbližší plánované akce

5.4.2018 dopoledne – divadlo – Otloukej se píšťaličko,

10.4.2018 dopoledne – divadlo – Byl jednou jeden dvoreček – děti přiveďte do 7.30

10.4. 2018 od 15.30 Setkání rodičů předškoláků