Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

 

Poslední příspěvky

Aktuality

Informace k provozu od 3.5.2021

Od 3.5. 2021 mateřská škola funguje opět v obvyklém režimu. 

Informace MŠMT:

Novelizace mimořádného opatření MZČR ...s účinností od 3.5.2021...v mateřských školách se umožňuje přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Libereckém, Pardubickém, Středočeském a v Praze. V těchto krajích probíhá provoz standartním způsobem, bez omezení  počtu dětí ve třídě, bez testování a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ.


Informace březen 2021

Informace pro rodiče

Během uzavření školy v obvyklém režimu nabízíme rodičům a dětem na našich stránkách inspiraci na aktuální týden.

V emailu dále rodiče obdrží klíč s přihlášení do „ŠKOLY V PYŽAMU“.

Plnění úkolů na těchto stránkách je směřováno zejména dětem v posledním roce předškolního vzdělávání (dětem, pro které je distanční vzdělávání povinné).

Budeme rádi, pokud se připojí i rodiče s dětmi mladšími.

Těšíme se na spolupráci


Informace pro školní rok 2021/22

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) byla zřizovatelem, Libereckým krajem, určena jako mateřská škola pro vzdělávání  dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí zaměstnanců Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace. V souladu s ustanovením § 34 odst. 2 až 4, zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nestanovuje ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, neboť kapacita mateřské školy je naplněna. 

Bližší informace Vám sdělí:

Mgr. Eva Martinková, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,  Krajský úřad Libereckého kraje

e-mail: eva.martinkova@kraj-lbc.cz

telefon: 485226226