Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

 

Poslední příspěvky

Aktuality

Opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19

Opatření v naší mateřské škole v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 ke dni 16.3.2020:

Dítě, které vykazuje JAKÉKOLI ZNÁMKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. V případě pochybností rozhodne dětský lékař.

Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Velká Británie a Švýcarsko), se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. Rodiče vyplní čestné prohlášení, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech a není v karanténě.

Důsledný ranní zdravotní filtr před převzetím dítěte
Před příchodem do třídy pečlivé umytí rukou (mýdlem, případné ošetření desinfekcí)

Apelujeme na rodiče, aby se předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti.

Do mateřské školy nepřinášet hračky z domova
V případě, že dítě vyžaduje plyšovou hračku na spaní, donést jednorázově (ne denně) - po dobu nouzového stavu zůstává v mateřské škole.


Oznámení o přerušení provozu

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje rozsah přerušení provozu výše uvedené mateřské školy v době letních prázdnin a to: od 5.8.2019 do 30.8.2019.

Provoz bude opět zahájen 2.9.2019


Nejbližší plánované akce

27.2. dopoledne - divadlo Lidové sady (starší děti)

13.3 dopoledne - představení v Domě seniorů Františkov (starší děti)

14.3. od 15.00 - Setkání rodičů předškoláků (Mgr. Liběna  Johnová)

26.3. dopoledne - divadlo Lidové sady (starší děti)

26:3. od 16.00 Setkání rodičů předškoláků  (PhDr. Marie Wiedenová)


Sleva na dani

Rodiče, kteří mají zájem uplatnit slevu na dani za dítě docházející do naší mateřské školy v roce 2018, obrátí se prostřednictvím emailu na sekretariát školy

Email: smekalova.zaneta@ssams.cz

Nutné nahlásit jméno dítěte, rodné číslo dítěte, adresu bydliště, jméno rodiče uplatňujícího slevu a telefonní číslo. Dále délku docházky do mateřské školy (např. leden - prosinec, září - prosinec,...)