Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

 

Poslední příspěvky

Aktuality

Nejbližší plánované akce

1.11.2018 Pouštění draků s rodiči  od 16.45 -Vratislavice

5.11.2018 Vánoční fotografování od 8.00

Bližší informace u učitelek


Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje rozsah přerušení provozu výše uvedené mateřské školy v době letních prázdnin a to: od 6.8.2018 do 31.8.2018.

Provoz bude opět zahájen 3.9.2018


Nejbližší plánované akce

5.4.2018 dopoledne - divadlo - Otloukej se píšťaličko,

10.4.2018 dopoledne - divadlo - Byl jednou jeden dvoreček - děti přiveďte do 7.30

10.4. 2018 od 15.30 Setkání rodičů předškoláků


Informace pro školní rok 2018/19

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) byla zřizovatelem, Libereckým krajem, určena jako mateřská škola pro vzdělávání  dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí zaměstnanců Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace. V souladu s ustanovením § 34 odst. 2 až 4, zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nestanovuje ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, neboť kapacita mateřské školy je naplněna. 

Bližší informace Vám sdělí:

Mgr. Eva Martinková, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,  Krajský úřad Libereckého kraje

e-mail: eva.martinkova@kraj-lbc.cz

telefon: 485226226


Nejbližší plánované akce

6.3.2018  15.30 Setkání rodičů předškoláků

8.3.2018 dopoledne divadlo Lidové sady Na farmě

15.3.2018 dopoledne divadlo Lidové sady Sůl nad zlato - děti přiveďte do 7.40

22.3.2018 dopoledne návštěva ZŠ Ostašov - předškoláci

27.3.2018  15.30 Velikonoční dílničky s rodiči

28.3.2018 16.00 - Krátké vystoupení dětí ke Dni učitelů - Krajský úřad