Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace
Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace

Sleva na dani

Rodiče, kteří mají zájem uplatnit slevu na dani za dítě docházející do naší mateřské školy v roce 2022, obrátí se prostřednictvím emailu na sekretariát školy
Email: smekalova.zaneta@ssams.cz
Nutné nahlásit jméno dítěte, rodné číslo dítěte, adresu – bydliště, jméno rodiče uplatňujícího slevu a telefonní číslo. Dále délku docházky do mateřské školy (např. leden – prosinec)