Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace
Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace

Sleva na dani

Rodiče, kteří mají zájem uplatnit slevu na dani za dítě docházející do naší mateřské školy v roce 2014, mohou svůj požadavek nahlásit vedoucí učitelce MŠ nebo telefonicky přímo na sekretariát SŠaMŠ – Bc.Žanetě Smékalové