Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace
Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace

Sleva na dani

Rodiče, kteří mají zájem uplatnit slevu na dani za dítě docházející do naší mateřské školy v roce 2020, obrátí se prostřednictvím emailu na sekretariát školy

Email: smekalova.zaneta@ssams.cz

Nutné nahlásit jméno dítěte, rodné číslo dítěte, adresu – bydliště, jméno rodiče uplatňujícího slevu a telefonní číslo. Dále délku docházky do mateřské školy (např. leden – prosinec, září – prosinec,…)

V případě, že jde o poslední rok předškolního vzdělávání, vypsat dobu, do kdy bylo hrazeno školné

(např. leden – srpen 2020 – školné hrazeno, září – prosinec 2020 – pouze stravné)