Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace
Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace

Minimální preventivní program

Problematika negativních jevů ve společnosti.

V krátkých diskuzních vstupech s dětmi, formou rozhovorů nad obrázky, v rámci výtvarných činností a dalšími nenásilnými formami vštepujeme dětem základní informace o správném chování a o škodlivosti některých zlozvyků ve společnosti. Můžeme doplnit soutěžemi a herními prvky.

CO JE ZDRAVÍ

CO JE HYGIENA

SPRÁVNÁ VÝŽIVA

ZDRAVÍ V POHYBU

NEGATIVNÍ VZTAHY MEZI LIDMI

NEBEZPEČNÝ ALKOHOL

KOUŘENÍ A JEHO VLIV

LÉKY A DROGY

OD NĚKTERÝCH LIDÍ HROZÍ NBEZPEČÍ

POZOR NA ODHOZENÉ JEHLY A STŘÍKAČKY