Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace
Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace

Maškarní – Poděkování

Velice děkujeme všem rodičům, kteří nám přispěli krásnými dárky do stánku s cenami na maškarní.

Poděkování patří také Mgr. Evě Martínkové, dále Anežce, Aničce, Kačence a Zuzance za pomoc s organizací.

Všem zúčastněným rodičům děkujeme za úžasnou atmosféru během akce a pomoc s úklidem.