Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace
Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace

Opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19

Opatření v naší mateřské škole v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 ke dni 16.3.2020:

Dítě, které vykazuje JAKÉKOLI ZNÁMKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. V případě pochybností rozhodne dětský lékař.

Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Velká Británie a Švýcarsko), se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. Rodiče vyplní čestné prohlášení, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech a není v karanténě.

Důsledný ranní zdravotní filtr před převzetím dítěte
Před příchodem do třídy pečlivé umytí rukou (mýdlem, případné ošetření desinfekcí)

Apelujeme na rodiče, aby se předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti.

Do mateřské školy nepřinášet hračky z domova
V případě, že dítě vyžaduje plyšovou hračku na spaní, donést jednorázově (ne denně) – po dobu nouzového stavu zůstává v mateřské škole.