Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace
Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti 15, Liberec, příspěvková organizace

Informace k provozu od 3.5.2021

Od 3.5. 2021 mateřská škola funguje opět v obvyklém režimu. 

Informace MŠMT:

Novelizace mimořádného opatření MZČR …s účinností od 3.5.2021…v mateřských školách se umožňuje přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Libereckém, Pardubickém, Středočeském a v Praze. V těchto krajích probíhá provoz standartním způsobem, bez omezení  počtu dětí ve třídě, bez testování a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ.