Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

 

Aktuality

Plánované akce květen, červen

Akce do konce školního roku

11.5. dopoledne - Divadlo O tygříkovi

11.5. od 16.00 - Odpolední chvilka pro maminky

12.5. dopoledne – 9.00 -10.30 - Canisterapie - Maja

16.5. dopoledne - Návštěva Základní školy Ostašov

19.5. dopoledne - 8.00 – 9.00 Fotograf

24.5. dopoledne – vystoupení Krajský úřad Liberec

1.6. celý den - výlet Ještěd – Den dětí

3.6. celý den – sobotní výlet s rodiči - Krásný Les

6.6. dopoledne - Dopravní hřiště

7.6. divadlo Lidové sady

12.6.celý den - Školní výlet – Jiřetín – muzeum hraček

20.6. dopoledne - Rozloučení s předškoláky


Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje rozsah přerušení provozu výše uvedené mateřské školy v době letních prázdnin a to: od 7.8.2017 do 1.9.2017.

Provoz bude opět zahájen 4.9.2017


Informace pro školní rok 2017/18

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) byla zřizovatelem, Libereckým krajem, určena jako mateřská škola pro vzdělávání  dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí zaměstnanců Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace. V souladu s ustanovením § 34 odst. 2 až 4, zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nestanovuje ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, neboť kapacita mateřské školy je naplněna. 

Bližší informace Vám sdělí:

Mgr. Eva Martinková, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,  Krajský úřad Libereckého kraje

e-mail: eva.martinkova@kraj-lbc.cz

telefon: 485226226


Nejbližší plánované akce

29.3.2017 - Předškoláci - návštěva ZŠ Ostašov

10.4.2017 Divadlo Lidové sady - Křemílek a Vochomůrka

11.4. Odpoledne s rodiči - Velikonoční dílničky


Sleva na dani

Rodiče, kteří mají zájem uplatnit slevu na dani za dítě docházející do naší mateřské školy v roce 2016, obrátí se prostřednictvím emailu na sekretariát školy

Email: smekalova.zaneta@ssams.cz

Nutné nahlásit jméno dítěte, rodné číslo dítěte, jméno rodiče uplatňujícího slevu.