Denso Elitronic Jablotron Kone Koukaam MSV Liberec Schindler

 

Poslední příspěvky

Aktuality

Informace pro školní rok 2017/18

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) byla zřizovatelem, Libereckým krajem, určena jako mateřská škola pro vzdělávání  dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí zaměstnanců Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace. V souladu s ustanovením § 34 odst. 2 až 4, zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nestanovuje ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, neboť kapacita mateřské školy je naplněna. 

Bližší informace Vám sdělí:

Mgr. Eva Martinková, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,  Krajský úřad Libereckého kraje

e-mail: eva.martinkova@kraj-lbc.cz

telefon: 485226226


Nejbližší plánované akce

29.3.2017 - Předškoláci - návštěva ZŠ Ostašov

10.4.2017 Divadlo Lidové sady - Křemílek a Vochomůrka

11.4. Odpoledne s rodiči - Velikonoční dílničky


Sleva na dani

Rodiče, kteří mají zájem uplatnit slevu na dani za dítě docházející do naší mateřské školy v roce 2016, obrátí se prostřednictvím emailu na sekretariát školy

Email: smekalova.zaneta@ssams.cz

Nutné nahlásit jméno dítěte, rodné číslo dítěte, jméno rodiče uplatňujícího slevu.


Maškarní

Nejbližší akce:

Maškarní odpoledne s rodiči

Čtvrtek 9.2.2017 od 15.00 v tělocvičně školy

 


Lyžování

Lyžování

Děti potřebují:

Vlastní lyžařskou výstroj – helma, lyže,…Vše nutné označit jménem

Sportovní oblečení dle aktuálního počasí (nezapomeňte na vhodné rukavice a čepici)

300,-Kč (pásový vlek) - částku vybíráme 16.1.2017

 

Rozdělení do skupin

  1. 1. - 18. 1. Úterý, Středa

Brebtová, Broulík, Buchar, Daníčková, Dobošová, Hanušová, Horáček, Horáčková,

Hüber, Jankovský, Korec, Křížková, Maryšková

 

  1. 1. – 20.1. Čtvrtek, pátek

Markes, Mocková, Picek, Ptáček, Róka, Römiš, Römišová, Schröter, Sloupová, Svoboda

Šír, Válková, Vokas

 

Rodiče předají dítě v mateřské škole NEJPOZDĚJI do 8.00.

Lyžařskou výstroj předají první den akce dle instrukce učitelky.

Výstroj bude vrácena druhý den.

 

Akce v obou termínech proběhne vždy v dopoledních hodinách.

Děti, které se daný den lyžování nezúčastní, budou v mateřské škole mít náhradní program.

Na oběd se sejdeme všichni. Poté normální denní režim.